weekstartgezond

Behandelvoorwaarden

Algemeen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diëtiste: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtiste consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

 

Behandeltijd
De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtiste heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtiste heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd).

 

Betalingsvoorwaarden
Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtiste een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Diëtiste Rita Razooki heeft met alle zorgverzekeraars contracten. Hiervoor hoef je dus niks te doen. Let op: het eigen risico wordt eerst aangesproken.  Bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvang je een rekening die je dient te voldoen binnen 30 dagen. Gebeurt dit niet, dan ben je in verzuim (naast het bedrag ook wettelijke rente verschuldigd).

 

Verhindering / annulering afspraak / vergeten afspraak
Wanneer je de afspraak wilt annuleren of onverhoopt verhinderd bent, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per mail af te zeggen. Is de annulering niet tijdig, dan is de praktijk Weekstartgezond genoodzaakt om 15 minuten bij je in rekening te brengen.

 

Materiaal en privacy
Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu’s/informatie documenten) van Weekstartgezond te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van diëtiste Rita Razooki. Tijdens de behandeling wordt jouw privacy gewaarborgd. Hierbij geldt er een medische geheimplicht (Wet bescherming persoonsgegevens): alles wat er tijdens de behandeling wordt besproken wordt in vertrouwen behandeld. Het is mogelijk om een rapportage te laten maken van de behandeling voor de verwijzende arts/professional.

​​Aansprakelijkheid
Diëtiste Rita Razooki is verantwoordelijk voor het bewaken van de titel “diëtist”, waardoor ze werk levert wat voldoet aan de kwaliteitsrichtlijnen ter bescherming van de titel. Dit betekent dat de dieetadviezen volledig en betrouwbaar worden opgesteld. Hierdoor is diëtiste Rita Razooki niet aansprakelijk voor schade of letsel bij het opvolgen van de adviezen, tenzij er sprake is van opzet vanuit de diëtist. Mocht je desondanks klachten, of- of aanmerkingen hebben over de behandeling, dan word je verzocht om contact op te nemen met de diëtiste Rita Razooki om dit verder samen af te handelen.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kostemloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij diëtiste  Rita Razooki.