Lifestyle Coaching

Dit traject start per september 2024. Hier kan iedereen aan mee doen en zijn er geen voorwaarden voor deelname.

De kenmerken van dit traject zijn:

 • Individuele afspraken, geen groepsbijeenkomsten.
 • Afspraken zijn zo ingedeeld (zie tabel).
 • De afspraken bij met de leefstijlcoach en diëtist Rita Razooki.
 • Tijdens de intake worden de leefstijl pijlers uitgebreid besproken en wordt er een plan gemaakt en met de client gedeeld. Dit plan wordt steeds bij gepakt tijdens de consulten om te evalueren wat de stand van zaken is en hoe verder te gaan. Ook wordt er na ieder vervolg een klein opdracht meegegeven om thuis mee te oefenen.
 • Er wordt gewerkt aan de pijlers van de leefstijl:
  1. Dagbesteding
  2. Energieverdeling
  3. Mentale fitheid en mentale flexibiliteit: welke keuzes maak ik en welke wil ik gaan maken?
  4. Gezonde voeding (en eventueel afvallen/aankomen/verbeteren van de darmconditie)
  5. Aandacht voor slaapconditie
  6. Beweging/ sport
  7. Balans tussen ontspanning en inspanning
  8. Aanpak verslavingen: alcohol/roken/drugs/andere verslaving (shopping, werkverslaving etc.).
 • De kosten van de programma bedragen: € 800,- exclusief de BTW.
 • De betaling vindt in 2 delen plaats: voor de intake en na vervolg 4.

Afspraken zijn zo ingedeeld:

Intake 60 min
Vervolg 1 Week 3 na intake, 45 min
Vervolg 2 Week 6 na intake, 45 min
Vervolg 3 Week 9 na intake, 45 min
Vervolg 4 Week 12 na intake, 45 min
Vervolg 5 Week 16 na intake, 45 min
Vervolg 6 Week 20 na intake, 45 min
Eindeconsult Week 24 na intake, 60 min

Let op: deze traject wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Wel kun je aan je werkgever vragen om een bijdrage voor leefstijlcoaching. Steeds meer werkgevers willen graag preventief investeren in vitaliteit van hun medewerkers en hebben hiervoor een budget beschikbaar.

Tijdens deze traject wordt gewerkt met de Acceptatie en Commitment Therapie om de mentale flexibiliteit te vergroten. Zie voor meer informatie de pagina mentale fitheid.

gezond eten is ook goed voor je mentale fitheid

Vragen of benieuwd of dit traject voor u geschikt is?

Neem vrijblijvend contact op.