Hart- en vaatzieken en diabetes type 2

Het metabool syndroom

Het meest voorkomen ziektebeeld is het metabool syndroom. Dit is een verzamelnaam van cardiovasculaire ziekten, een hoge cholesterol en diabetes type 2. Met name de leefstijl veroorzaakt het metabool syndroom. De meeste mensen met het metabool syndroom hebben overgewicht/obesitas, maar het komt nog voor alsnog voor bij mensen met een gezond BMI. De reden hiervoor is dat het voedingspatroon voor 80% de reden is en het beweegpatroon/slaappatroon voor zo’n 20% de reden is. Een slecht voedingspatroon zorgt soms ook voor ondervoeding. Hierdoor wordt ook wel bij mensen met het metabool syndroom ondergewicht of normaal gewicht geconstateerd.

Geen voedingsprobleem of emoties-eten, maar een leefstijlprobleem door gewoonte!

De mens is een gewoontedier. We leren dingen onbewust aan in onze drukke werkleefstijl en daarbij hoort snel eten en drinken, zodat we meer tijd overhouden voor werk. Hiernaast is de alcoholgebruik niet een te onderschatten factor!

Een gewoonte leren we niet snel aan, en gaan we daarom niet snel afleren. We zullen een gedragsverandering moeten ondergaan (zelfs bij een maagverkleining) en dat zal ons lonen! Dat betekent langzaam nieuwe gewoontes leren en de diëtist zal je daarbij begeleiden.

Klik hier voor meer informatie over diabetes mellitus.

Heeft u door hart- en vaatzieken ondersteuning of advies nodig bij voeding en leefstijl?