Tarieven en vergoedingen

Bekijk de prijzen en meer informatie over vergoedingen.

Heb je vragen neem gerust contact op per mail dan kunnen we je vragen goed beantwoorden en eventueel informatie bijvoegen. Natuurlijk kunt je ook even bellen als je wilt of maak gebruik van het contactformulier.

Direct naar vergoedingen

 

pravesh harkhoe

Gratis intakegesprek

Vraag nu direct een gratis online intakegesprek aan van 10 minuten.

Intake consult

60 – 90 minuten

€75,-

60 – 90 minuten waarin centraal staat het bepalen van de hulpvraag en het opstellen van behandelplan inclusief doelen. Dit wordt gedaan door de sociale situatie medische situatie en de voedingstoestand in kaart te brengen. Het laatste gedeelte van het intake consult wordt besteed aan het formuleren van realistische doelen en vetmeting en gewichtsmeting uit te voeren. De afgesproken doelen voorbeelddagmenu’s en de meetwaarden worden naar de cliënt nagestuurd.

Tweede consult

15 – 30 minuten

€18,75 – €37,50

60 – 90 minuten waarin centraal staat het bepalen van de hulpvraag en het opstellen van behandelplan inclusief doelen. Dit wordt gedaan door de sociale situatie medische situatie en de voedingstoestand in kaart te brengen. Het laatste gedeelte van het intake consult wordt besteed aan het formuleren van realistische doelen en vetmeting en gewichtsmeting uit te voeren. De afgesproken doelen voorbeelddagmenu’s en de meetwaarden worden naar de cliënt nagestuurd.

Evaluatie consult(en)

15 – 30 minuten

€18,75 – €37,50

60 – 90 minuten waarin centraal staat het bepalen van de hulpvraag en het opstellen van behandelplan inclusief doelen. Dit wordt gedaan door de sociale situatie medische situatie en de voedingstoestand in kaart te brengen. Het laatste gedeelte van het intake consult wordt besteed aan het formuleren van realistische doelen en vetmeting en gewichtsmeting uit te voeren. De afgesproken doelen voorbeelddagmenu’s en de meetwaarden worden naar de cliënt nagestuurd.

Lifestyle Coaching

6 maanden traject

€800,-

De leefstijlcoaching 6 maanden traject is een versnelde traject waarin je werkt aan het vergroten van de fysieke en mentale gezondheid. Hierin worden de vaardigheden van het verbeteren en behouden van gezondheid getraind en wordt er advies en begeleiding aangeboden vanuit een leefstijlcoach-diëtist. In dit traject kom je na de intake (90 minuten) de eerste 3 maanden om de drie weken bij de leefstijlcoach (4 gesprekken van 45 minuten) en daarna maandelijks een keer (3 gesprekken van 45 minuten). In deze gesprekken wordt de beweging, voeding en leefstijl onder de loep genomen en gaan we samen na wat de gewenste verandering is en hoe die te behalen.

Let op: deze traject wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Wel kun je aan je werkgever vragen om een bijdrage voor leefstijlcoaching. Steeds meer werkgevers willen graag preventief investeren in vitaliteit van hun medewerkers en hebben hiervoor een budget beschikbaar. 

BeweegKuur GLI

2 jaar

Vergoed

Heb je het idee dat jouw leefstijl bijdraagt aan jouw gezondheid en wil je nieuwe vaardigheden leren om jouw leefstijl te verbeteren? Heb je daarnaast last van overgewicht/obesitas met of zonder onderliggende lijden? Dan is de BeweegKuur GLI iets voor jou!

Voordeel: de kosten worden volledig vergoed vanuit je zorgverzekering en hebben geen invloed op je eigen risico. De eventuele kosten voor een diëtist worden ook vergoed vanuit je zorgverzekering. Wel is het eigen risico van toepassing. Wanneer je zorg ontvangt binnen een zorgprogramma van je huisarts (ketenzorg) dan is het eigen risico niet van toepassing.

Vergoedingen via de zorgverzekeraars

Diëtisten van Weekstartgezond zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk om 100% vergoeding op de consulten te krijgen via jouw zorgverzekeraar. Voor ieder individu zit er 3 uur per jaar vergoeding voor dieetadvisering in het basispakket. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. Sommige aanvullende polissen bij zorgverzekeraars vergoeden extra tijd bij dieetadviezen en dan gaat de begeleiding niet van je eigen risico af.

Verwijsbrief

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen hoef je geen verwijsbrief van de huisarts te hebben. De diëtiste is per 1 januari 2016 direct toegankelijk. Je mag op eigen initiatief naar de diëtiste. Let op: een uitzondering hierop is bij Diabetes type 2, COPD en Hartfalen. Dan is een verwijzing noodzakelijk om de vergoeding uit de ketenzorg te halen (100 % vergoeding zonder aanspraak op de eigen risico).

Via belastingdienst

Voor dieetkosten kunt een vast bedrag aftrekken in de belastingaangifte. Op de website van de belastingdienst wordt aangegeven in de dieetlijst welke dieetkosten aftrekbaar zijn. Hiervoor is er een dieetbevestiging nodig en die is te verkrijgen bij de diëtisten van Weekstartgezond. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Wist je dat
100% vergoed
wordt door jouw zorgverzekering?