• Tel: 010 - 3076688 | Email: info@weekstartgezond.nl

Tarieven

Bij weekstartgezond gelden de volgende tarieven:

Intake consult
60 - 90 minuten

€60,00 – €90,00

  • 60 - 90 minuten waarin centraal staat het bepalen van de hulpvraag en het opstellen van behandelplan inclusief doelen. Dit wordt gedaan door de sociale situatie medische situatie en de voedingstoestand in kaart te brengen. Het laatste gedeelte van het intake consult wordt besteed aan het formuleren van realistische doelen en vetmeting en gewichtsmeting uit te voeren. De afgesproken doelen voorbeelddagmenu’s en de meetwaarden worden naar de cliënt nagestuurd.
Vraag aan
Tweede consult
30 minuten

€30,00

  • Dit is het consult waarin er wordt nagegaan hoe de voedingsadviezen ervaren worden. Die worden indien nodig gecorrigeerd. Tijdens dit consult worden de vetmeting en de gewichtsmeting herhaald en de motivatie wordt opnieuw gemeten.
Vraag aan
Evaluatie consult(en)
15 - 30 minuten

€15,00 – €30,00

  • Deze consulten starten vanaf het derde consult en zijn naast informatief
  • vooral coachend en motiverend. Er wordt steeds naar het oorspronkelijke doel gerefereerd. Deze consulten worden veelal ervaren als een “stok achter de deur”. De vetmeting en gewichtsmeting worden hier ook herhaald en er wordt steeds opnieuw geëvalueerd.
Vraag aan

Bij een consult gaat u akkoord met de Behandelvoorwaarden

Vergoedingen via de zorgverzekeraars

Diëtiste Rita Razooki is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk om 100% vergoeding op de consulten te krijgen via jouw zorgverzekeraar.  Voor ieder individu zit er 3 uur per jaar vergoeding voor dieetadvisering in het basispakket. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. Sommige aanvullende polissen bij zorgverzekeraars vergoeden extra tijd bij dieetadviezen en dan gaat de begeleiding niet van je eigen risico af.

Verwijsbrief

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen hoef je geen verwijsbrief van de huisarts te hebben. De diëtiste is per 1 januari 2016 direct toegankelijk. Je mag op eigen initiatief naar de diëtiste.

Via belastingdienst

Voor dieetkosten kunt een vast bedrag aftrekken in de belastingaangifte. Op de website van de belastingdienst wordt aangegeven in de dieetlijst welke dieetkosten aftrekbaar zijn. Hiervoor is er een dieetbevestiging nodig en die is te verkrijgen bij de diëtiste Rita Razooki. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Wist je dat
100% vergoed
wordt door jouw zorgverzekering?