Vergoedingen via de zorgverzekeraars

Diëtiste Rita Razooki is ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Hierdoor is het mogelijk om 100% vergoeding op de consulten te krijgen via jouw zorgverzekeraar.  Voor ieder individu zit er 3 uur per jaar vergoeding voor dieetadvisering in het basispakket. Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico indien die nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. Sommige aanvullende polissen bij zorgverzekeraars vergoeden extra tijd bij dieetadviezen en dan gaat de begeleiding niet van je eigen risico af.

Verwijsbrief

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen hoef je geen verwijsbrief van de huisarts te hebben. De diëtiste is per 1 januari 2016 direct toegankelijk. Je mag op eigen initiatief naar de diëtiste.

Via belastingdienst

Voor dieetkosten kunt een vast bedrag aftrekken in de belastingaangifte. Op de website van de belastingdienst wordt aangegeven in de dieetlijst welke dieetkosten aftrekbaar zijn. Hiervoor is er een dieetbevestiging nodig en die is te verkrijgen bij de diëtiste Rita Razooki. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Wist je dat
100% vergoedt
wordt door jouw zorgverzekering?