Rebound hypoglycaemie. Dit gebeurt wanneer de bloedglucosewaarde sterk daalt tijdens het trainen (onder de 3.5 mmol/l). Bloedglucosewaarde wordt in stand gehouden door de lever die tijdens het trainen  continu glucose vrijmaakt om het lichaam van energie te voorzien. Wanneer de bloedglucosewaarde te laag is, heeft het lichaam weinig brandstof om te gebruiken tijdens het trainen, waardoor er plots duizeligheid ontstaat en de concentratie even weg blijft.

Oorzaken
De reden van rebound hypoglycaemie is meestal een koolhydraatrijk maaltijd/snack vlak voor het trainen. Hierdoor maakt het lichaam een hormoon aan (insuline) die de glucose uit de maaltijd opvangt voor energie. Dit veroorzaakt een daling in de glucosewaarden in het bloed, waardoor er een “hypo” (weinig glucose in het bloed) ontstaat. Naast een koolhydraatrijk maaltijd zijn er andere factoren die hierbij een rol spelen zoals de werking van spieren en de lever tijdens het sporten.

Hoe kan je het voorkomen?
Dit is per persoon verschillend. In grote lijnen kan je starten met het herkennen van de klachten: wat gebeurt er en wanneer (begin, midden of aan het einde van de training?). Als het aan het einde van de training gebeurt dan is het geen rebound hypoglycaemie maar een uitputting van de energievoorraden. Studies hebben verschillende strategieën onderzocht zoals het eten van producten met andere type “suiker” dan glucose en een langere warming-up in de training te introduceren (zie bron hieronder). Resultaten van de studies laten verschillende patronen zien, met de algemene conclusie dat dit fenomeen per persoon verschilt en dus per persoon anders aangepakt moet worden. Het is namelijk wel op te lossen!

Doe dit:

  • Leer jouw klachten kennen. Even noteren en turven hoe vaak welke klacht voorkomt.
  • Experimenteer met verschillende soorten koolhydraatrijke snacks/maaltijden voor het trainen. Bijvoorbeeld een krentenbal als een banaan rebound hypoglycaemie klachten geeft.
  • Neem contact voor advies wanneer het toch niet lukt.

Maar niet dit:

  • Überhaupt geen koolhydraatrijke snack/maaltijd eten voor het sporten om dit te voorkomen.
  • Hetzelfde blijven eten terwijl je steeds opnieuw de rebound hypoglycaemie klachten krijgt.

 

Bron: Jeukendrup, A. and Gleeson, M., 2010. Sport nutrition: an introduction to energy production and performance (No. Ed. 2). Human Kinetics.